Shawl ผ้าคลุมไหล่ : JP - Inddigo Fabric

ผ้าคลุมไหล่น้ำไหล ลายลายมัดหมี่ตรงเชิง

เป็นเทคนิคการย้อมสีจากฝาง แล้วย้อมทับด้วย คราม ทำให้เกิดมิติสีที่เป็นประกาย เสริมด้วยการมัดหมี่ตรงเชิง บ่งบอกเอกลักษณ์ ความเป็นไทย กว้าง 65 x 180 โดยประมาณ

เป็นเทคนิคการย้อมสีจากฝาง แล้วย้อมทับด้วย คราม ทำให้เกิดมิติสีที่เป็นประกาย เสริมด้วยการมัดหมี่ตรงเชิง บ่งบอกเอกลักษณ์ ความเป็นไทย กว้าง 65 x 180 โดยประมาณ

เป็นเทคนิคการย้อมสีจากฝาง แล้วย้อมทับด้วย คราม ทำให้เกิดมิติสีที่เป็นประกาย เสริมด้วยการมัดหมี่ตรงเชิง บ่งบอกเอกลักษณ์ ความเป็นไทย กว้าง 65 x 180 โดยประมาณ

เป็นเทคนิคการย้อมสีจากฝาง แล้วย้อมทับด้วย คราม ทำให้เกิดมิติสีที่เป็นประกาย เสริมด้วยการมัดหมี่ตรงเชิง บ่งบอกเอกลักษณ์ ความเป็นไทย กว้าง 65 x 180 โดยประมาณ